Địa điểm

Đài Nam Bakery - Phan Trung

285 Phan Trung, Biên Hoà, Đồng Nai

Đài Nam Bakery - Nguyễn Ái Quốc

386 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hoà, Đồng Nai

Liên hệ với chúng tôi


 dainambakery.com

info@ctygialinh.vn

0829 999 738 hoặc 0814 798 879

Giờ phục vụ


Từ 07h00 - 22h00 hàng ngày

Kể cả ngày lễ và cuối tuần